Vanlige intervjespørsmål for investeringsbankfolk

Vanlige intervjespørsmål for investeringsbankfolk

Et intervju for en investeringsbankposisjon kan være en av de mer utfordrende intervju scenariene, fordi det er en stor sannsynlighet at du vil bli bedt om tekniske analyser og evalueringsevalueringer for å teste din bransjespesifikke kunnskap. Derfor bør du komme til intervjuet godt forberedt med kunnskap om alle de grunnleggende former for bedriftsevaluering, som diskontert kontantstrøm (DCF) analyse og multiplervurdering. I tillegg er det viktig å ha i det minste en generell forståelse av fusjoner og oppkjøp (M & A), risikostyringsprinsipper og en bredere, mer detaljert forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsfinansiering.

Det er også gode råd til å undersøke den spesifikke investeringsbanken du intervjuer, slik at du kan svare på det vanlige intervju spørsmålet, "Hvorfor vil du jobbe for firmaet vårt?" Et godt svar på et slikt spørsmål i et investeringsbankintervju kan være å legge merke til bestemte kunder firmaet jobber med som typen selskaper du ønsker å jobbe med; Du kan også nevne en bestemt fusjons- eller oppkjøpsavtale som firmaet håndterer eller gi en investeringsanalyse du gjennomførte for å fastslå firmaets økonomiske styrke. Selv om dette er et generisk intervjuespørsmål, er det likevel sterkt anbefalt at du har et godt svar hvis en intervjuer ved JPMorgan Chase spør hvorfor du helst vil jobbe for Chase enn Bank of America.

"Hva er den beste måten å vurdere et selskap med negative kontantstrømmer?"

Dette er et vanlig spørsmål nettopp fordi det handler om en situasjon som bankbankene ofte står overfor. Det generelt avtalt svaret er at de beste metodene for evaluering av selskaper med historisk negativ kontantstrøm er diskontert kontantstrømanalyse eller relative verdivurderinger som pris-til-salg (P / S) -forholdet. Du kan utvide på det svaret ved å merke deg at du anser det som viktig å se på et selskap med negative kontantstrømmer, å gjennomføre en grundig grunnleggende analyse av selskapet og den nåværende tilstanden til sin bransje, i stedet for å bare se på en enkelt evalueringsmetrisk.

Muligheten til å imponere intervjueren om konfrontert med dette spørsmålet i et investeringsbankintervju er muligheten til å demonstrere din vilje og evne til å gjennomføre en fullstendig evaluering og nøyaktig analyse. Du kan også legge merke til at bunnlinjen i en slik situasjon er å avgjøre om den negative kontantstrømssituasjonen er sannsynlig en midlertidig eller indikativ på grunnleggende mangler i selskapets ledelse eller forretningsmodell som ikke er gunstig løst.

"Mellom DCF-analyse og transaksjon eller offentlig sammenligning, som er mest sannsynlig å gi den høyeste verdsettelsen av bedriften?"

Det ganske enkle og enkle svaret på dette spørsmålet er det avhenger av variabler som diskonteringsrenten som brukes i DCF-analysen, valget av sammenlignbare, styrken eller svakheten i bransjen, og de spesifikke selskapene som sammenlignes. kan også merke seg at generelt, uten å vurdere noen av disse variablene, vil sammenlignbar transaksjonsanalyse sannsynligvis gi den høyeste verdien rett og slett fordi den inneholder en premie for aksjeinvestorer.

Definitivt komme til intervjuet med en grundig forståelse av de mest brukte Bedrifts- og egenkapitalevalueringsmetoder, inkludert DCF-analyse og multipler, for eksempel pris-til-resultat (P / E), foretaksverdi til EBITDA (resultat før renter, avskrivninger og avskrivninger) og gjeld til egenkapital (D / E). Det er også en god ide å gjøre deg kjent med noen av de bransjespesifikke evalueringsstatistikkene for viktige markedssektorer som finanssektoren og telesektoren.

"Sammenlign kostnaden for gjeldsfinansiering til egenkapitalfinansiering"

Et annet vanlig spørsmål, siden en viktig del av investeringsbanken dreier seg om å arrangere finansiering for selskaper, er "Hva er dyrere, gjeld eller egenkapitalfinansiering?" svaret er kostnaden for egenkapital anses generelt å være høyere av to hovedårsaker. For det første er rentekostnaden for gjeldsfinansiering fradragsberettiget. For det andre styrer aksjeselskapsinvestorer generelt høyere premier, siden de ikke er garantert avkastning og er i verste stilling ved likvidasjon. Du kan muligens plukke opp noen ekstra kredittpoeng ved å kvalifisere ditt svar ved å merke seg at økende D / E-forhold til slutt resulterer i høyere kostnader for både gjeld og egenkapital.