Hva er forskjellene mellom H-aksjer og A-aksjer på kinesiske og Hong Kong-børser?

Hva er forskjellene mellom H-aksjer og A-aksjer på kinesiske og Hong Kong-børser?
a:

Offentlige handelsselskaper i Kina faller vanligvis under tre aksjekategorier: A-aksjer, B-aksjer og H-aksjer. A-aksjer representerer børsnoterte kinesiske selskaper som handler på kinesiske børser, som Shenzhen og Shanghai Stock Exchange. Offentlige kinesiske selskaper med H-aksjer er regulert av kinesisk lov og er fritt omsettelige av noen.

A-aksjer

A-aksjer er aksjer av selskaper basert i fastlands-Kina som er notert på enten Shanghai eller Shenzhen børser. A-aksjer er generelt kun tilgjengelig for handel fra kinesere fra fastlandet. Utenlandske investeringer i disse selskapene er imidlertid kun tillatt gjennom en regulert struktur kjent som Kvalifisert utenlandsk institusjonell investor. A-aksjer utstedes i Kina i henhold til kinesisk lov og er kun oppgitt i kinesisk renminbi.

H-aksjer og forskjellen mellom A-aksjer og H-aksjer

I motsetning til A-aksjer representerer H-aksjer aksjene i børsnoterte kinesiske selskaper notert på Hong Kong Børs . H-aksjer utstedes i Kina i henhold til kinesisk lov og er underlagt Hong Kong børs noteringskrav.

I motsetning til A-aksjer i selskaper notert på Shanghai eller Shenzhen børser, som handler med pålydende i kinesisk renminbi, er H-aksjer av kinesiske selskaper notert på Hong Kong børs notert og handlet med pålydende på Hong Kong dollar.

H-aksjer er også åpne for handel for alle investorer, mens kun kinesiske innenlandske investorer og kvalifiserte utenlandske institusjonelle investorer kan handle A-aksjer.

Det er vanligvis prisavvik mellom selskapets A-aksjer og H-aksjer. A-aksjer handler generelt til premium til H-aksjer.

For eksempel har CSSC Offshore & Marine Engineering Group Co Ltd både A-aksjer og H-aksjer. Per 10. juni 2015 lukkede H-aksjene til 31. 5 Hong Kong-dollar, som tilsvarer $ 4. 06 USD. Omvendt stengte A-aksjene seg til 71. 35 kinesiske renminbi, som tilsvarer $ 11. 49 USD.