Hva er noen populære fond som gir eksponering for narkotikasektoren?

Hva er noen populære fond som gir eksponering for narkotikasektoren?
a:

Farmasøytisk industri har opplevd enestående vekst i de ti årene som går fram til 2015, og har konsekvent overgått det generelle markedet. Veksten i næringen er primært drevet av ny produktutvikling, fusjoner og oppkjøp, omstrukturering og nye markedsmuligheter. Flere av de største farmasøytiske firmaene har gjennomgått en betydelig restrukturering rettet mot kostnadsreduksjoner og bedre operasjonell effektivitet. Mange farmasøytiske selskaper, inkludert Pfizer, Merck og GlaxoSmithKline, har lagt stor vekt på å utvide sine markeder i Russland, Kina, India og Brasil, så vel som i andre fremvoksende markeder i Asia og Sør-Amerika.

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio Fund (FPHAX) er en ikke-diversifisert fond som er om lag 50% investert i amerikanske aksjer og 50% investert i utenlandske aksjer i farmasøytisk industri. Fondet søker langsiktige kapitalgevinster gjennom fondlederens verdiinvesteringsstrategi. Ved kjøp av aksjer vurderer fondets leder et selskaps økonomiske stilling og posisjon i bransjen, sammen med dagens økonomiske og markedstrender. Fondets femårige avkastning, fra og med 2015, ligger over bransjens gjennomsnitt, og fondavgiftene ligger godt under gjennomsnittet for denne kategorien for verdipapirfond. Store beholdninger inkluderer Actavis, Sanofi og Bristol-Myers Squibb.

Prudential Jennison Health Sciences Fund (PHLAX) bruker kvantitativ analyse for å identifisere farmasøytiske næringslagre, både utenlandske og innenlandske, med gode vekstpotensialer. Fondet er ikke-diversifisert og deltar i det opprinnelige offentlige tilbudet. Med et utgiftsforhold på 1,15% er gebyrene lave for kategorien. Fondets risikonivå er vurdert av Morningstar som over gjennomsnittet. Primære beholdninger inkluderer Biomarin Pharmaceutical Inc, Shire PLC ADR, Isis Pharmaceuticals og Pacira Pharmaceuticals Inc.

Janus Global Life Sciences Fund (JAGLX) er et ikke-diversifisert fond fokusert på selskaper som fondslederen oppfatter som et høyt vekstpotensial gjennom fremdrift i biovitenskap. Fondet investerer i landbruk og helse- og skjønnhetsindustrien samt i farmasøytiske bedrifter. Blant de viktigste farmasøytiske beholdningene er Johnson & Johnson og Celgene Corporation. Fondets kostnadsforhold på 0,92% er under gjennomsnittet.

T. Rowe Price Health Sciences Fund

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) søker kapitaløkning gjennom å investere i USA og utenlandske aksjer som driver forskning og utvikling eller produksjon av helsevesen eller medisinprodukter.Fra og med 2015 er fondets femårige avkastning 28,65%, godt over sektorens gjennomsnitt. Morningstar vurderer risikoen for dette fondet som over gjennomsnittet. Fondavgifter er svært lave for denne kategorien for verdipapirfond, med en kostnadsandel på bare 0,79%. Flertallet av fondets eiendeler er i store eller mellomstore aksjer. Fondet investerer i både aksjer og opsjoner. Hovedfondene i fondet inkluderer Allergan, Alexion Pharmaceuticals, McKesson Corporation og Valeant Pharmaceuticals International.