Kan du beregne produksjonsmulighetsgrensen i n-dimensjonalt rom?

Kan du beregne produksjonsmulighetsgrensen i n-dimensjonalt rom?
a:

Produksjonsmulighetsgrensen kan beregnes i n-dimensjonalt rom. En klar forståelse av nivåene av beregning er imidlertid nødvendig.

Forstå samspillet mellom produksjonsinngang og -utgang er viktig for et selskaps økonomiske velferd. Mikroøkonomien kan ikke kreve slike omfattende beregninger for å forstå hvordan de forskjellige inngangene påvirker varene de produserer, og mindre selskaper kan ikke skape nok varer for å kunne bruke konseptet effektivt. Men når det gjelder makroøkonomi, er det viktig å være i stand til å forstå samspillet for å minimere overhead og gjenværende konkurranse.

Produksjonsmulighetsgrensen er representert av en kurve som viser, basert på et forutbestemt sett av innganger, de maksimale utgangsmulighetene for to eller flere varer. Disse inngangene inkluderer aspekter som arbeidskraft, kapital, teknologi og ressurser. Poeng på kurven indikerer hvor produksjonen er mest effektiv; et hvilket som helst punkt i mellomrommet mellom akse og kurve viser ineffektivitet, og et hvilket som helst punkt utenfor kurven indikerer uoppnåelig utgang. Inngangsvektorene er uovervinnelige fordi de krever ulike typer tiltak. Teknologiforbruk eller fremskritt kan ikke måles på samme måte som arbeidstid eller intensitet.

Dimensjonal analyse er nødvendig for at disse aspektene skal kunne måles og nøyaktig måles mot hverandre og for å produsere PPF. Disse forskjellige forbindelsene er sammenlignbare med bruk av prosenter, og deaktiverte de avledede enhetene i dimensjonsløse kvaliteter. Siden n-dimensjonalt rom omhandler det euklidiske flyet, som i sin tur angår sett av punkter som tilfredsstiller bestemte relasjoner, er det mulig å beregne PPF i n-dimensjonalt rom.