Kan du kort selge aksjer som handler under $ 5? Min megler sier at jeg ikke kan.

Kan du kort selge aksjer som handler under $ 5? Min megler sier at jeg ikke kan.
a:

Kortsalg kan være svært risikabelt for både investoren og megleren. Meglere vil ofte fortelle investorer at bare aksjer over $ 5 kan selges kort. Selv om dette kan være tilfelle for ditt bestemte meglerfirma, er det ikke et krav fastsatt av Financial Industry Regulatory Authority eller SEC.

De fleste meglerfirmaer vil ha en "short list" som beskriver alle verdipapirer firmaet tillater investorer å selge kort uten ekstra krav. Hvis du er ute etter kort, selg en sikkerhet som ikke er på denne listen, må megleren ringe inn i verdipapirutlånsavdelingen for å se om megleringen har nok av sikkerheten for at du skal selge. Denne listen og verdipapirer som er tilgjengelige for kortsalg, vil variere på tvers av ulike meglerhus, og det er helt opp til meglerhuset å avgjøre om det vil hjelpe deg med å selge en sikkerhet.

For mer om kortsalg, ta en titt på vår Kortsalgsveiledning .