Kommersiell eiendomsmegler: Karrierevei og kvalifikasjoner

Kommersiell eiendomsmegler: Karrierevei og kvalifikasjoner

En kommersiell eiendomsmegler introduserer potensielle kjøpere til eiendommer som gir inntekt. En kommersiell eiendomsmegler hjelper også kunder med å selge og leie kommersielle eiendommer. Land og bygninger solgt av en kommersiell eiendomsmegler blir typisk omgjort til kontorbygninger, kjøpesentre, leilighetskomplekser, frittstående butikker, varehus og produksjonsforretninger.

Karriereveier

Noen universitetsprogrammer tilbyr kurs og grader i fast eiendom, ettersom karriereveien har vist seg å være lukrativ for vellykkede agenter. Det er tilknyttet, bachelor og mastergradsprogrammer. Personer som ønsker å forfølge karriere i næringseiendom bør være oppmerksomme på svingende virksomhet på grunn av forhold i økonomien og aksjemarkedet.

Næringslivet er en konkurransedyktig karrierevei. En kommersiell eiendomsmeglers inntekt er basert på en prosentandel av det totale salg eller kjøp av eiendommer. Til tross for de høye nivåene av beskatning på kommersielle eiendomsprovisjoner i enkelte stater, tiltrekker den potensielle inntekten som blir opptjent mange personer inn i feltet.

Å starte som en kommersiell eiendomsmegler med få tilkoblinger i bransjen kan medføre lange timer for å oppnå suksess.

Kvalifikasjoner

For å selge næringseiendom lovlig, må en agent ta en eksamen for å få en statslig lisens. Et kommersielt eiendomsbrev er skilt fra en eiendomsmegler lisens. Avhengig av kravene i en stat, kan en person være ansatt hos et firma i ett til tre år før du søker om lisensen. Når en person har oppfylt disse kravene, kan en stat kreve 60 til 90 timer statsautoriserte lisensieringskurser før lisensundersøkelsen. Når staten har gitt en lisens til en person som har bestått eksamen, kan en agent jobbe selvstendig eller med firma.

For å få og fortsette å holde en lisens, kan kommersielle eiendomsmeglere forventes å ta kurs i en rekke fag, inkludert eiendomsvurdering, boliglånsmegling og eiendomsrett. Nåværende statlige og føderale lover om regulering av næringseiendom er ofte testet emner på lisenseksamen. En lisensiert agent må ta opplæringskurs hver annen til fire år.

Ferdigheter

Gjennomføring av en salgs- eller kjøpsaftale kan ta måneder eller år med innsats avhengig av behovene til klienter og næringslivet som støtter en kommersiell eiendomsavtale. En agent trenger utmerkede kommunikasjonsevner, mekling ferdigheter, og evnen til å overtale og motivere andre til handling.En agent trenger å utvikle et nettverk av nøkkeltall i de samfunnene hvor hun planlegger å drive forretninger for å gjennomføre transaksjoner ofte nok til å støtte hennes ønskede inntektsnivå.

Forståelse av sonering og skattelovgivning er en integrert del av en kommersiell eiendomsmeglers oppgaver. I tillegg til å overtale klienter til å handle på kjøp og salg avgjørelser, må en kommersiell eiendomsmegler også kunne evaluere kundens forretningsplaner.

En uavhengig kommersiell eiendomsmeglers inntekt er basert på provisjonene som oppstår ved salg. En megler må være motivert, realistisk og opprettholde mange relasjoner for å fortsette å gjøre forretninger og holde kundene fornøyd. Tilbudene kan falle fra hverandre uventet, og klienter kan forandre seg eller bruke en annen megler uten å gi noen spesiell grunn. En kommersiell eiendomsmegler kan gå gjennom lengre perioder uten en inntektskilde hvis hun ikke hele tiden løser innsats i virksomheten.