Er det verdipapirfond som utnytter fusjonsarbitrage?

Er det verdipapirfond som utnytter fusjonsarbitrage?
a:

Noen få utvalgte aksjefond fokuserer på å investere i fusjon arbitrage. Blant disse er Sammenslåingsfondet, Arbitrasjonsfondet og Gabelli ABC-fondet.

Fusjonsarbitragefond

Fusjonsarbitragefond har et stort positivt rykte for å gi konsistent avkastning på investeringen. En fordel er at slike midler har en tendens til å fungere like godt i tyr eller bjørnmarkeder. Disse midlene er gode for å gi diversifisering for vekstinvestorer. De kan betraktes som for spekulative for svært konservative investorer. Å eie fusjonsarbitragefond i en skattefordelte investeringsplan kan være fordelaktig, fordi disse midlene vanligvis har høye porteføljeomsetningsrater som kan generere gevinster beskattet til relativt høyere priser.

Tre Funds

Fusjonssystemet (MERFX), med en eiendelbase på $ 1. 8 milliarder kroner, fokuserer primært på store avtaler. Fondet søker primært mål selskaper med en markedsverdi på minst $ 300 millioner. Fondets topphold inkluderer Time Warner Cable, Allergan Inc. og DirecTV. Fondet tilbyr et utbytte på 2,3% og har et relativt lavt kostnadsforhold på 0,3%.

Et annet ledende fond i denne kategorien er Arbitrage Fund (ARBFX). Fondet har ca 470 millioner dollar i eiendeler og investerer ofte i avtaler som ikke fusjonen fondet. Det har et bredere omfang av avtaler som skal gjøres ettersom det kjøper aksjer fra målvirksomheter med markedsverdier under $ 10 millioner. Fondet unngår generelt fiendtlige avtaler og leveraged buyouts. Blant fondets topphold er DirecTV, Family Dollar Stores Inc. og CareFusion Corporation. Kostnadsforholdet for dette fondet er ca. 1,5%.

Gabelli ABC-fondet (GABCX) er et ikke-partiell fond som driver fusjonsarbitrage. Fondet kjøper også konvertible verdipapirer og verdipapirer. Til tider har den store pengespill. Fondet er kjent for å oppleve svært lav volatilitet. Toppbeholdninger inkluderer Salix Pharmaceuticals LTD, Hospira Inc. og Zale Corporation. Fondets utbytteavkastning er 0. 45%, og utgiftskvoten er 0. 6%.