Kan Insiders hjelpe deg med å gjøre bedre handel?

Kan Insiders hjelpe deg med å gjøre bedre handel?

Innsidehandel er et begrep som fremkaller visjoner om ulovlig bakhandel som handler om å kjøpe og selge aksjer på informasjon som ikke er tilgjengelig for publikum. Vi har alle hørt om tilfeller av ulovlig handel med bedriftshoder, men tusenvis av aksjer kjøpes og selges ukentlig av bedriftsinnsidere. Denne insideraktiviteten er helt lovlig så lenge riktige retningslinjer følges. Enda viktigere, det kan være et verdifullt verktøy som hjelper deg med å forbedre dine handler.
Definisjoner og forskrifter

En insider er definert som en offiser, direktør eller eier på 10% eller mer av en aksjeklasse i et selskap. Dette inkluderer ikke bare ledere som arbeider for bedrifter, men også andre enheter som fond, hedgefond eller institusjoner som har et beløp på minst 10% av utstedte og utestående aksjer.

Insidere er pålagt å følge et strengt regelverk som fastsatt av Securities and Exchange Commission (SEC), som inkluderer rapportering av handel i tide. Disse reglene har blitt hevdet av kommisjonen å definere tydeligere omstendighetene under hvilke insidere kan handle, videre tipping av skalaene i offentlighetens favør.

I kølvandet på en rekke Wall Street-skandaler deltok U.S-kongressen i en opprydding. Etter Enron-debaclen vedtok kongressen den kontroversielle Sarbanes-Oxley Act fra 2002. Denne loven innebar noen kraftige endringer i rapporteringskravene. Ifølge Lon Gerber, direktør for insiderforskning med Thomson Financial, er innsidere nå pålagt å rapportere handler den andre dagen etter transaksjonen, i stedet for den tiende dagen i måneden som følger etter handelen som det var nødvendig i henhold til de gamle reglene. Dette kravet til rapportering går langt i retning av å utjevne spilleregler for private investorer, noe som gjør innsidedata til et langt mer effektivt og rettidig verktøy i prosessen.

Dataene
Figur 1 er et diagram over S & P 500. For figur 2, som er et strekkdiagram over forholdet mellom insiderandeler solgt til aksjer kjøpt i dollar, ga Thomson Financial insider -ratio-data, som deretter ble plottet ved hjelp av et regnearkprogram og deretter konstruert i et linjediagram.

Figur 1 - Ukentlig oversikt over S & P 500 mellom 1997 og 2003. Tall under pris tilsvarer perioder med lav insider-salg (høyt kjøp) og tall over prisdiagrammet til perioder med høy insider-salg i figur 2. Grønne linjer er 30-dagers høyder og røde linjer, 30-dagers nedturer. Tabell levert av MetaStock. com

som fulgte ledelsen til innsidere ville ha gjort ganske bra. Når forholdet var på høye nivåer, så solgte innsidere. Data levert av Thomson Financial.

En rekke publikasjoner rapporterer innsidertransaksjoner hver uke fra data levert av Thomson Financial.To kjente kilder er Wall Street Journalens "Insider Spotlight" og Barron's insider transaksjoner rapporter. Gratis innsidehandelstransaksjonsdata på individuelle aksjer er også tilgjengelig fra nettsteder som Yahoo! Finansiere. Det er enkelt å laste ned dataene hver uke i et regneark og analysere det i ditt favoritt kartleggingsprogram.

Analyse av insiderdataene Hva var forholdet mellom insider-transaksjoner og aksjekurs i løpet av de siste seks årene? Når vi analyserer disse diagrammene, kan vi avgjøre om høy insiderkjøpsaktivitet (når forholdet er ekstremt lavt) sammenfalt med gode tider for å kjøpe i markedet, og om ekstremt høyt nivå av insider-salgsaktivitet (når forholdet er høyt) ville ha indikerte at det er en god tid å selge. Som du kan se fra figurene 1 og 2, ville handelsmenn som tok tegn fra innsidere da de kjøpte (selg / kjøp forholdet var lavest) ha gjort ganske bra. Lav poeng på punktene 1, 3, 5 og 7 (i figur 2) i oksemarkedet, hvor insidere gjorde det største kjøpet, ville ha nettop copycat-forhandlere gode avkastninger. På bjørnmarkedet, kjøp da innsidere gjorde det i poeng 10, 12, 14 og 16, ville ha vært en god strategi, selv om du ville ha handlet mot trenden.

Hva var forholdet mellom insider-transaksjoner og aksjekurs de siste seks årene? Når vi analyserer disse diagrammene, kan vi avgjøre om høy insiderkjøpsaktivitet (når forholdet er ekstremt lavt) sammenfalt med gode tider for å kjøpe i markedet, og om ekstremt høyt nivå av insider-salgsaktivitet (når forholdet er høyt) ville ha indikerte at det er en god tid å selge. Som du kan se fra figurene 1 og 2, ville handelsmenn som tok tegn fra innsidere da de kjøpte (selg / kjøp forholdet var lavest) ha gjort ganske bra. Lav poeng på punktene 1, 3, 5 og 7 (i figur 2) i oksemarkedet, hvor insidere gjorde det største kjøpet, ville ha nettop copycat-forhandlere gode avkastninger. I kjøpet da insidere i punktene 10, 12, 14 og 16 ville ha vært en god strategi, selv om du ville ha handlet mot trenden.

Hva med å selge når innsidere gjorde? Ifølge Gerber er insiderkjøp et godt signal å følge, men insidersalg er litt vanskeligere. Innsidere bruker begrenset aksje og opsjoner (utstedt i stedet for kontanter) for å supplere eller i noen tilfeller erstatte standard lønnsslipp, så bruk av disse dataene for å bestemme når selger er mindre nøyaktig. Når innsidere kjøper sin egen aksje, gjør de det fordi de tror at aksjen går opp. Når de selger, kan de imidlertid gjøre det av flere grunner, ikke bare fordi de tror at aksjeverdi kan falle.

Phil Roth, senior teknisk analytiker for Miller Tabak & Co., hyppig gjest på CNBC og en av de første mottakerne av Chartered Market Technician-betegnelsen, hadde dette å si i en e-post som reagerte på spørsmål om insiderhandel: < "Det er viktig å huske at de fleste insidere er investorer, ikke handelsmenn, og de pleier å kjøpe aksjer i selskapet når de er billige og selger når de er dyre.De er ikke så motiverte av trender som handelsmenn. Innsidehandelstransaksjoner har vist seg å være et bedre kjøp enn selgerindikator i min erfaring av grunnene til at du skisserer [i de to avsnittene ovenfor]. "

Dette kan forklare hvorfor markedet som representert ved S & P 500 (figur 1) ikke faller betydelig hver gang innsidersalgs / kjøpskvoten treffer høye nivåer. Ved å følge innsidernes ledelse til å selge som vist i figur 2 i punkt 2, 4 og 6, ville næringsdrivende ha blitt utelatt av oppfølgingsaksjonen som fulgte. når insidere ikke ville ha begynt å betale seg før markedet begynte å vende seg på punkt 8 og 9.

Under bjørnmarkedet ville salg med innsiderne i punktene 11, 13 og 15 ha vært en bedre strategi. Eksternt nivå av insidersalg i et oksemarked skal ikke brukes som et uavhengig salgssignal, men spørsmålet: Når innsidere lader sine aksjer som det ikke er i morgen, er det virkelig den beste tiden å kjøpe?

Konklusjon - Husk å bruke andre verktøy

Det er lite tvilling Det som en følelsesindikator, insider kjøp og salg kan være et effektivt handelsbekreftelsesverktøy når det brukes sammen med andre tekniske indikatorer som trender og flytende gjennomsnittsoverskridelser av de som vet hvordan de skal lese tegnene.
Det er viktig når man bruker en følelsesindikator om at en trendlinje brytes før et signal blir pådratt, men det er klart at insidertransaksjoner har gitt nyttige varslingssignaler de siste seks årene. For mer om insiderhandel se

Når Insiders kjøper, bør du bli med dem? og Avdekke insiderhandel .