Vanlige intervju spørsmål til prosjektledere

Vanlige intervju spørsmål til prosjektledere

For enhver bedrift å lykkes, er prosjektledelse generelt en nøkkelkomponent, og det krever et individ med organisatoriske og mellommenneskelige ferdigheter. De spesifikke prosjektene og oppgavene som disse lederne overvåker, er i stor grad avhengig av selskapet og bransjen der selskapet opererer, men generelt er prosjektlederne ansvarlige for teamorganisasjon, planutvikling og tilsyn med hvert prosjekt for å sikre en rettidig og vellykket gjennomføring.

Prosjektledere må holde seg innenfor et selskapsbestemt budsjett og begrensninger av en bestemt tidslinje. For å gjøre begge deler må en prosjektleder ha uberørte organisasjons- og tidsstyringsevner. Oppmerksomhet på detaljer er nøkkelen, men en prosjektleder må også kunne visualisere et prosjekt i sin helhet for å sikre at det kommer sammen riktig. En prosjektleder må ha gode mellommenneskelige ferdigheter, med evnen til å kommunisere effektivt og bygge tillit.

Erfaring og ferdigheter

Et begunstiget intervju spørsmål som stilles til potensielle prosjektledere innebærer at søkeren diskuterer hva han mener er de nødvendige ferdighetene til å oppfylle denne stillingen. Intervjuer favoriserer dette spørsmålet fordi det skyver søkerens hånd og tvinger ham til å velge blant de mange ferdighetene som i virkeligheten alle prosjektleder trenger å være effektive og vellykkede.

Tidligere erfaring i en lignende stilling armer de fleste søkere med svarene de trenger. I sannhet er ingen av de mulige valgene feil. Det er viktig for søkeren å være klar over at ferdighetene han nevner, reflekterer mye om hans generelle ferdighetsnivå og hva hans fokus vil falle på som prosjektleder.

Selv om ulike selskaper kan se etter forskjellige fokuserer, er den beste måten for en søker å svare på dette spørsmålet å uttrykke en eller to ferdigheter som gjenspeiler det han føler er hans største styrker. Organisasjon, tidsstyring og mellommenneskelige ferdigheter er noen av de beste svarene de fleste bedrifter søker. Søkerne bør gi eksempler på hvordan han har utnyttet disse ferdighetene i tidligere stillinger og hvilken effekt ferdighetene hadde på utfallet av prosjektet.

Metodologi

De fleste intervjuer for prosjektlederens stilling inkluderer et spørsmål om metodene en søker har brukt til å fullføre tidligere oppgaver med hell. Ethvert firma eller firma ønsker å vite hvordan en potensiell prosjektleder vil benytte sine ferdigheter til å levere resultater. Intervjueren vil vite hvilke teknikker en søker har brukt, hvorfor og hvordan disse teknikkene medførte de ønskede resultatene. Søkeren bør uttrykke støtten og verktøyene han forventer og trenger arbeidsgiveren til å gi for å lette disse metodene også.

Konflikt / utfordringsoppløsning

Alle prosjektleder står overfor konflikter og utfordringer når de ser på oppgaver gjennom å bli oppfylt. Et intervju for denne stillingen inneholder generelt et spørsmål om hvordan søkeren har behandlet eller planlegger å håndtere slike barrierer. Igjen, som indikerer bruk av ferdigheter søkeren ser som personlige styrker er viktig.

Spesifikke eksempler vil være nødvendige for å svare på dette spørsmålet. En søker bør nevne eksempler fra tidligere arbeidserfaring. Søkeren bør diskutere eksempler på mellommenneskelige konflikter samt utfordringer fra eksterne kilder. Kreative løsninger på slike problemer indikerer at søkeren har erfaring, kan tenke raskt på føttene og er en sterk leder.

Bygg et prosjektgruppe

Intervjuer vil vanligvis spørre hvordan en søker planlegger å bygge lagene som skal være ansvarlige for å gjennomføre et prosjekt. Intervjueren prøver å forstå hvilken type leder søkeren er. Målet er å avgjøre søkerens forståelse av kompetansen og mangfoldet blant arbeidstakere som vil være nødvendig for å fullføre oppgaver, og om søkeren kan jobbe med en rekke personligheter og erfaringsnivåer. Intervjueren må også bestemme hvor motiverende en søker kan være, og hvis han har andre nødvendige mellommenneskelige ferdigheter. Svarene bør indikere forståelse for behovet for mangfold blant prosjektgrupper, og at søkeren vanligvis vil trenge teammedlemmer med kompetanse som han kanskje ikke har. Svarene bør også indikere at søkeren er en sterk leder under alle omstendigheter.