Hvordan påvirker oksen og bjørnenes markeder verdien av et spinoff selskaps lager?

Hvordan påvirker oksen og bjørnenes markeder verdien av et spinoff selskaps lager?
a:

En spinoff er en type avhendelse hvor et selskap cedes sin eierandel i en forretningsenhet ved å distribuere 100% av aksjene til eksisterende aksjonærer. Spinoffs forekommer av flere grunner. Hvis et selskap ønsker å forbedre effektiviteten ved å fokusere på kjernekompetanse, kan det dreie seg om en enhet eller et datterselskap som ikke er relatert eller kun perifert relatert til kjernevirksomheten. Et slikt trekk gjør at morselskapet og spinoff-selskapet, nå under ny ledelse og eierskap, kan fokusere på viktige saker. Spinoffs er vanligvis også til fordel for aksjonærene. Historisk har aksjer i morselskaper og spinoff-selskaper slått markedet etter en spinoff. Den generelle retningen på markedet og volatiliteten har imidlertid en tendens til å spille en stor rolle i verdien av et spinoff selskaps aksje.

Spinoffs gir investorer mange grunner til å være håpløs. Fordi den nye virksomheten, frigjort fra begrensningene for å operere under paraply fra et større selskap, kan sette et ledelsesteam og forretningsplan på plass for å gjøre det mulig å fokusere utelukkende på sine styrker, stiger aksjekursen til en mye høyere rente enn markedet som selskapet blir mer lønnsomt. Spinoff-selskaper har imidlertid vanligvis ulempen med lavere kapitalisering og mindre finansiell fleksibilitet enn mer etablerte selskaper, som for eksempel morselskapet som det ble spunnet av. Derfor er spinoff-aksjer mindre stabile og mer gjenstand for markedets lunger; de registrerer imponerende gevinster under et oksemarked og dårlige tap under et bjørnmarked.

Markedsanalytikere bruker noe som kalles beta-koeffisienten for å måle hvor mye en aksje er påvirket av volatilitet i markedet. En beta-koeffisient på 1 betegner en aksje som beveger seg i takt med markedet; under et oksemarked, blir det i samme gevinster som markedet som helhet, og under et bjørnmarked blir det i samme tap. Blåbrikkeselskaper, verktøyselskaper og andre etablerte selskaper som produserer og selger varer betraktet som nødvendigheter har en tendens til å ha beta-koeffisienter på mye mindre enn 1, noe som betegner stabile aksjekurser selv under svingende markeder. På den annen side har spinoff-selskaper, på grunn av manglende etablering, krydder og finansiell stabilitet, vanligvis beta-koeffisienter som er mye større enn 1. Deres aksjer utfører seg veldig bra under oksemarkeder, men slår seg under bjørnemarkeder.

I tillegg tar aksjekursen til et spinoff-selskap ofte en umiddelbar dukkert etter spinoff, da salgspress fra investorer som bare er interessert i morselskapet, presser prisen nedover.Imidlertid har pasientinvestorer som er i stand til å motstå midlertidige tap på papir i løpet av de første salgsmarkedene og etterfølgende bjørnmarkeder, historisk realisert sterke gevinster med spinoff selskapsbeholdning.