Hva er forskjellen mellom innløsning av aksjer og tilbakekjøp av aksjer?

Hva er forskjellen mellom innløsning av aksjer og tilbakekjøp av aksjer?
a:

Noen ganger aksjer av aksjer tilbys av et selskap ikke er vanlige, markedsdrevne felles aksjer. I stedet kan de være foretrukne aksjer, som betraktes som rentepapirer, og utstedes med en nominell verdi. Når den samme verdien er betalt tilbake til kjøperen av den foretrukne aksjen, betraktes dette som en innløsning . Innløsning kan også skje når utstedte obligasjoner kalles eller modnes, og rektor, eller pålydende, blir betalt tilbake.
Når et selskap utsteder aksjer av aksjeselskap for at publikum skal kjøpe og senere bestemmer seg for å kjøpe noen av disse aksjene tilbake, anses det som en tilbakekjøp snarere enn en innløsning. Den største forskjellen mellom de to er at aksjene kjøpt tilbake ved innløsning anses å være en rentesikkerhet som forventes kjøpt tilbake av utstederen. En tilbakekjøp av aksjer reduserer imidlertid antall utestående aksjer som et selskap har, og kan øke selskapets beholdninger slik at det gjenstår eller gjenvinnes majoritetsaksjonærstatus. Det kan også øke aksjens resultat per aksje, da det reduserer utestående antall aksjer. En tilbakekjøp kan til og med tillate selskapet å vinne ut av videresalg av egne aksjer på et senere tidspunkt.