Hvorfor er utsatt inntekt oppført som en forpliktelse i balansen?

Hvorfor er utsatt inntekt oppført som en forpliktelse i balansen?
a:

Utsatt inntekter, som også refereres til som uopptjente inntekter, er oppført som en forpliktelse i balansen, fordi inntektsregnskapsprosessen ikke er gjennomført, og selskapets Produkt eller tjeneste skyldes fortsatt kjøperen. Når et selskap bruker periodiseringsregnskapsmetoden, inntektsføres kun som opptjent når penger mottas fra en kjøper og varene eller tjenestene leveres til kjøperen. Når et selskap påløper utsatt inntekt, er det fordi en kjøper eller kunde har betalt på forhånd for et godt eller en tjeneste som skal leveres på en senere dato.

Kontanter som mottas på denne måten, betraktes som en forpliktelse fordi det fortsatt er en sjanse for at tjenesten eller tjenesten ikke blir levert, eller at kjøperen kan kansellere sin bestilling. Hvis det oppstår en sak, må et selskap betale tilbake kunden, med mindre andre betalingsbetingelser er uttrykkelig angitt i en signert kontrakt.

Et eksempel på utsatt inntekt er når et magasinfirma aksepterer betalinger i form av årlige abonnementstjenester, som betales årlig. Hvis magasinfirmaet leverer et månedlig magasin, kan kun en tolvedel av de innsamlede pengene gjenkjennes per måned, fordi de 12 hele magasinene ennå ikke er levert.

Dersom en kunde bestemmer seg for å kansellere abonnementet eller magasinfirmaet bestemmer seg for å avbryte abonnementet, er selskapet forpliktet til å returnere de uopptjente penger til kunden, med mindre annet er oppgitt. Dette er nettopp hvorfor det regnes som en forpliktelse inntil opptjent.