Kan andre enheter enn banker utstede kredittkort?

Kan andre enheter enn banker utstede kredittkort?
a:

Juridisk sett kan enhver enhet utstede et kredittbrev; trenger ikke nødvendigvis å komme fra en bank. Andre kredittverdige andre finansinstitusjoner enn banker kan utstede kredittkort. Disse institusjonene kan omfatte forsikringsselskaper og verdipapirfond, avhengig av omstendighetene under hvilke kredittbrevet skal utstedes. Generelt sett, når en av disse finansinstitusjonene velger å utstede et kredittbrev, har det en tendens til å bli informert av en bank. I slike tilfeller utfører banken, som ikke er direkte involvert i transaksjonen, ikke nødvendigvis økonomisk ansvar dersom scenarioer som insolvens oppstår. Dette må imidlertid fastsettes i kredittbrevet, ellers kan banken anses å være ansvarlig i henhold til lover i ulike land.

Kredittbrev pleier å bli brukt i sammenheng med internasjonal handel, der de må stemme overens med reglene for International Chamber of Commerce (ICC) for Uniform Customs and Practice for Documentary Credits. Det internasjonale handelskammeret anser kredittkort utstedt av andre enheter enn banker for å være akseptable. Ikke-bankstatusen til utstederen av kredittbrevet skal bekreftes. Dette skyldes at mange bedrifter foretrekker å håndtere banker i stedet for andre typer finansinstitusjoner siden de er forsikret om sin kredittverdige status og deres operasjonelle kompetanse. Imidlertid er det ingenting å bære et selskap fra å godta et brev fra en ikke-bank hvis den velger å gjøre det.