Kan jeg trekke ut de fleste av mine eiendeler fra min IRA og bruke kontanter så lenge jeg erstatter det i IRA innen ett år?

Kan jeg trekke ut de fleste av mine eiendeler fra min IRA og bruke kontanter så lenge jeg erstatter det i IRA innen ett år?
a:

Generelt, for at distribusjonen skal betraktes som ikke skattepliktig, må den bli rullet over (deponert) til IRA (eller en annen av dine IRA) innen 60 dager etter mottak av distribuerte eiendeler. Etter 60-dagersperioden, kan ikke noe beløp som ikke er erstattet ikke rulles over og blir behandlet som skattepliktig. Hvis du er under 59 år, vil beløpet også være underlagt 10% straks fordeling, med mindre du møter en av straffen unntak.

Unntak : IRS tillater overføring etter 60-dagers periode bare dersom du ikke var i stand til å møte 60-dagers fristen på grunn av en katastrofe eller andre hendelser utenfor din rimelige kontroll.

Dette spørsmålet ble besvart av Denise Appleby
(
Kontakt Denise )