Hva er en fremmedgjøringsklausul?

Hva er en fremmedgjøringsklausul?
a:

Forutsatt at en kjøper eller låner selger sin interesse for en annen part, må den nye parten forhandle om en ny kontrakt med utsteder eller utlåner. På denne måten er uttrykket "alienation" synonymt med "overføring".

Når det gjelder forsikringskontrakter, vil en eiendomsforvalter selge sin eiendom, føre til at en utlendingsklausul vil føre til at den eksisterende villaeiers forsikring blir ugyldig, noe som vil tvinge den nye eieren til å kjøpe en ny, unik politikk. Alternativt, når en fremmedgjøringsklausul settes inn i en låneavtale, krever overføring av en pantsatt eiendel at aktivet skal refinansieres i henhold til en ny avtale etter endring av eierskap. For eiendomsmeglingstransaksjoner er fremmedgjøringsklausuler en avgjørende faktor i nedgangen av antatte boliglån.

For å fortsette å lese om forsikringsproblemer, sjekk ut vår Insurance 101-funksjon.

Dette spørsmålet ble besvart av Justin Bynum.